Zabiegi specjalistyczne


Diagnostyka funkcjonalna z plastrowaniem dynamicznym

Jedna z najnowszych metod terapii mających zastosowanie w rehabilitacji. Terapia Kinesiology Taping to sensoryczne oddziaływanie specjalnie skonstruowanego plastra na organizm w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu. Jest pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych, usuwa zastoje i obrzęki limfatyczne.


Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne

Ćwiczenia dobierane indywidualnie w zależności od dysfunkcji układu kostno-stawowego, poprzedzone diagnozą funkcjonalną pacjenta. Indywidualne podejście do pacjenta pozwala na szybkie uzyskanie poprawy w schorzeniach narządu ruchu, skoliozach, wadach postawy. Bardzo często realizowane przy pomocy specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Pozwalają na bieżące monitorowanie i modyfikowanie prowadzonej terapii.


Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne wg metody McKenziego

Nowatorskie podejście do problemu dyskopatii, mające na celu zniesienie dolegliwości bólowych kręgosłupa. Terapia uczy prawidłowej postawy, prawidłowego siedzenia, poruszania się w celu zniwelowanie bólów kręgosłupa oraz zabezpiecza przed nawrotami choroby. Szczególnie polecana jest przy wysunięciu krążka międzykręgowego czyli popularnych „dyskopatiach”.


Terapia ortopedyczna wg metody Mulligana

Metoda polega na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Atutem koncepcji Mulligana jest bezbolesność wykonywania terapii, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i terapeuty. Pacjent nie jest biernie poddawany terapii, lecz aktywnie w niej uczestniczy.


Terapia manualna

Forma terapii zaburzeń narządu ruchu. Metoda polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych i kręgosłupa. Podczas terapii za pomocą specjalnych technik mobilizacji lub manipulacji na tkankach miękkich, przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów (tzw. odblokowanie stawu), co prowadzi do zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości i ustąpienia stanów zapalnych.


Terapia neurofizjologiczna PNF

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sferach kory mózgowej, w celu ułatwienia ruchu w obszarze uszkodzonym. Wielokrotnie powtarzany ruch przywróci przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. Stosowana u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi.


Terapia przeciwbólowa tkanek miękkich wg dra Rakowskiego

Terapia tkanek miękkich zwana autoterapią. Polega na umiejętnym wykorzystaniu szeregu technik manualnych w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo powięziowego, w sposób bardzo łagodny i bezpieczny dla pacjenta.


Terapia ortopedyczna wg metody Cyriaxa

Metoda diagnostyczno-terapeutyczna skupiająca się na diagnozie oraz zachowawczym leczeniu tkanek miękkich. Opiera się na dwóch głównych elementach: postawieniu precyzyjnej i obiektywnej diagnozy oraz zastosowaniu jak najskuteczniejszej terapii dla pacjenta (dostosowanej do osobowości, wieku pacjenta, okresu trwania oraz lokalizacji uszkodzenia).


Terapia wg koncepcji NDT Bobath

Metoda o charakterze neurorozwojowym, w której praca z pacjentem ukierunkowana zostaje na konkretne celowe zadania ruchowe. Terapeuta stosuje indywidualny dobór wspomagań dla każdego pacjenta zmieniający się w czasie. Terapię wdrażamy zanim nieprawidłowe wzorce ruchowe utrwalą się i staną się nawykiem. Koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo-czaszkowych.


Terapia Master (ćwiczenia stabilizacyjne)

Terapia funkcjonalna, podczas której pacjent wykonuje ćwiczenia oparte na zasadach fizjologicznych według naturalnych osi ruchu. Zabieg uwalnia od nadmiernego napięcia i bólu oraz poprawia ogólną sprawność fizyczną. Stabilizuje mięśnie przykręgosłupowe co niweluje powracające bóle kręgosłupa.