Laboratorium Badawcze Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Dysfunkcji Narządu Ruchu prowadzi badania oceniające efektywność ćwiczeń na robotach rehabilitacyjnych, bieżni ruchomej i platformach o niestabilnych podłożu rehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.

Program rehabilitacji dotyczy osób, u których niedokrwienny udar mózgu wystąpił w okresie do 3 lat przed rozpoczęciem turnusu. Warunkiem przyjęcia jest pozytywne przejście ankiety kwalifikacyjnej.

Dowiedz się więcej