Osobodzień specjalistycznego turnusu w ramach Laboratorium Badawczego kosztuje 120,00 zł.