Rehabilitacja w egzoszkielecie niesie ze sobą wiele korzyści:

- możliwość pionizacji, 
- możliwość odpowiedniego stawiania stóp na ziemi,
- intensywne wspomaganie utraconych wcześniej zdolności do poruszania się o własnych siłach,
- poprawa siły mięśni,
- zapobieganie przykurczom,
- nauka prawidłowych wzorców chodu,
- usprawnienie układu krążenia,
- odciążenie układu kostnego,
- poprawa samopoczucia,
- skrócenie czasu trwania rehabilitacji.