Rehabilitacja z użyciem egzoszkieletu może być realizowana m.in. przy takich schorzeniach jak:

- uszkodzenia rdzenia kręgowego,
- udary mózgu,
- urazy czaszkowo-mózgowe,
- stwardnienie rozsiane,
- choroby neurologiczne utrudniające samodzielny chód,
- dystrofia mięśniowa.

Treningi z egzoszkieletem odbywają się w asyście fizjoterapeuty, który czuwa nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem rehabilitacji.