Przed rozpoczęciem rehabilitacji należy wykluczyć ewentualne przeciwwskazania:
 • brak samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • zaburzenia psychiczne uniemożliwiające właściwe wykonywanie poleceń,
 • ciężkie nadciśnienie płucne,
 • ostra postać serca płucnego,
 • niestabilna choroba niedokrwienna serca,
 • zastoinowa niewydolność krążenia,
 • choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia,
 • choroby nowotworowe w stadium przerzutów,
 • stany przebiegające z krwiopluciem i po niedawno przebytych krwotokach,
 • stan po świeżo przebytym udarze mózgu,
 • stan po zabiegach operacyjnych (do 3 m-cy),
 • uzależnienie od leków i substancji, które w nadmiernym stopniu mogą zaburzyć proces rehabilitacyjny.