Osoba zgłaszająca się do przyjęcia na rehabilitację powinna zabrać ze sobą:
  • dokumentację o przebytym Covid-19 tzn. wypis ze szpitala lub zaświadczenie z sanepidu lub pozytywny wynik testu,
  • informację, dokumentację medyczną o chorobach przewlekłych,
  • przyjmowane leki (najlepiej w oryginalnych opakowaniach),
  • ubiór dostosowany do prowadzonej rehabilitacji, odzież i obuwie sportowe.