„Solanki” Uzdrowisko Inowrocław przyjmuje pacjentów na podstawie umowy z NFZ z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej i kardiologicznej.

Zachęcamy do skorzystania z rehabilitacji dziennej. Skierowanie na rehabilitację dzienną ogólnoustrojową może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych, lekarz specjalistycznych oddziałów* oraz lekarz specjalistycznych poradni**. Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarzy odpowiednich poradni i oddziałów***.

Informacje na temat rehabilitacji dziennej udzielane są pod numerem tel. 52 35 63 263 lub 52 35 63 104.

*
 • Oddział urazowo-ortopedyczny
 • Oddział chirurgiczny
 • Oddział neurochirurgiczny
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział reumatologiczny
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Odział onkologiczny
 • Odział urologiczny
 • Odział rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznego

**
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia urazowo-ortopedyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia wad podstawy

*** Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:
 • oddziału kardiologii;
 • oddziału kardiochirurgii;
 • oddziału chorób wewnętrznych;
 • poradni kardiologicznej;
 • poradni rehabilitacyjnej.