Od września  „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław rozpoczyna przyjęcia pacjentów na podstawie umowy z NFZ z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej i kardiologicznej. Zachęcamy do skorzystania z rehabilitacji dziennej.


Skierowanie na rehabilitację dzienną ogólnoustrojową może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych, lekarz specjalistycznych oddziałów* oraz lekarz specjalistycznych poradni**. Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarzy odpowiednich poradni i oddziałów***.


Informacje na temat rehabilitacji dziennej udzielane są pod numerem tel. 52 35 63 263 lub 52 35 63 104.

 

*

·         Oddział urazowo-ortopedyczny

·         Oddział chirurgiczny

·         Oddział neurochirurgiczny

·         Oddział neurologiczny

·         Oddział reumatologiczny

·         Oddział chorób wewnętrznych

·         Odział onkologiczny

·         Odział urologiczny

·         Odział rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznego

 

**

·         Poradnia rehabilitacyjna

·         Poradnia urazowo-ortopedyczna

·         Poradnia neurologiczna

·         Poradnia reumatologiczna

·         Poradnia wad podstawy


 *** Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:

- oddziału kardiologii;

- oddziału kardiochirurgii;

- oddzialu chorób wewnętrznych;

- poradni kardiologicznej;

- poradni rehabilitacyjnej.