Tlenoterapia hiperbaryczna, to bezpieczny i nieinwazyjny zabieg w profesjonalnej komorze hiperbarycznej.


Zabieg wspomaga wiele różnorodnych chorób urazowych, ostrych i przewlekłych. Z komory hiperbarycznej mogą korzystać wszyscy - bez ograniczeń wiekowych.

Tlenoterapia hiperbaryczna polega na bezpośrednim wdychaniu tlenu w warunkach podniesionego ciśnienia, które powoduje rozpuszczanie się tlenu również w osoczu, limfie i płynie mózgowo-rdzeniowym. Dzięki temu zabieg ma właściwość przenikania do nieukrwionych miejsc organizmu.

Standardowy zabieg w komorze hiperbarycznej trwa 60 minut.