"Solanki" Uzdrowisko Inowrocław zachęca do korzystania z autorskiego programu geriatrycznego prof. dr hab. n. med. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, kierownika Katedry i Kliniki Geriatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr hab. n. med. Ireny Ponikowskiej, kierownika Katedry i Zakładu Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest on przeznaczony dla osób od 60 roku życia.

– Celem naszego programu jest kompleksowa opieka zdrowotna obejmująca dokładne badanie chorego, ocenę stanu zdrowia i stanu zaawansowania chorób, a następnie ustalenie leczenia farmakologicznego, dietetycznego i aktywności fizycznej – wyjaśnia prof. dr hab. Irena Ponikowska.

W jego ramach seniorzy mogą korzystać m.in. z hydroterapii lub masaży, zabiegów z zakresu fizykoterapii i zajęć z profilaktyki upadku. Zapewnione mają również konsultację lekarską i fizjoterapeutyczną. Udział w programie geriatrycznym, to także terapia zajęciowa i wizyta u psychologa.

Realizacja zaleceń zdrowotnych w ramach programu geriatrycznego „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław pozwala na zapobieganie rozwoju chorób przewlekłych i utrzymanie przez długie lata sprawności fizycznej i psychicznej.


Turnus geriatryczny
dla osób od 60 roku życia

- 21 noclegów w Sanatorium „Kujawiak”.
- całodzienne wyżywienie,
- 1 konsultację lekarską,
- 1 konsultację fizjoterapeutyczną,
- 1 poradę psychologiczną,
- 6 terapii zajęciowych,
- 36 gimnastyk w grupie lub UGUL,
- 18 zabiegów z zakresu hydroterapii lub masaż,
- 18 zabiegów z zakresu fizykoterapii,
- 18 zajęć z profilaktyki upadku.

Cena za miejsce w pokoju 2-osobowym: 3200 zł
Cena za miejsce w pokoju 1-osobowym: 3620 zł