Poradnia Psychologiczna przy al. Sienkiewicza 50 w Inowrocławiu zajmuje się leczeniem:

- zaburzeń lękowych,
- zaburzeń depresyjnych,
- zaburzeń psychosomatyczn (np. kardiologia, onkologia)
- trudności w związkach partnerskich lub rodzinie,
- problemów wychowawczych,
- problemów związanych z zaburzeniami snu,
- problemów związanych z przewlekłym bólem,
- trudności w pracy zawodowej,
- trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i komunikacyjnym (zaburzenia mowy, pamięci, myślenia) w przebiegu chorób układu nerwowego (np. udary, urazy mózgu),
oraz trudności dotyczących deficytów neurologicznych i rozwojowych (dysleksja, ADHD, autyzm).