Poradnię Psychologiczną przy al. Sienkiewicza 50 w Inowrocławiu tworzą otwarci, życzliwi i gruntownie wyszkoleni psychologowie. W pracy łączymy życzliwą atmosferę z wysoką jakością usług i etyką zawodową. Wciąż podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach naukowych. Do każdego Pacjenta podchodzimy indywidualnie. Profesjonalne podejście do każdego problemu towarzyszące naszym konsultacjom sprzyja uzyskiwaniu pozytywnych efektów.  


mgr Renata Buczyńska - specjalista psycholog kliniczny

Absolwentka Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i terapii dla pacjentów indywidualnych oraz oddziałów szpitalnych i rehabilitacyjnych (kardiologia, onkologia, neurologia). Pracuje z osobami potrzebującymi wsparcia w leczeniu klinicznych zaburzeń psychicznych, jak również u których problemy psychologiczne wystąpiły w efekcie kryzysu związanego z radzeniem sobie z przewlekłą chorobą somatyczną.

Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, osobowości, związanych z obniżoną samooceną, u osób doświadczających kryzysów życiowych i zawodowych, wykazujących problemy w radzeniu sobie ze stresem, mających trudności w relacjach z innymi ludźmi. Doskonaliła swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach organizowanych między innymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Ośrodki Szkolenia Kadr Medycznych, Wielkopolskie Towarzystwo Psychoterapii Systemowej, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej oraz Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT.

W pracy terapeutycznej bazuje na holistycznym rozumieniu człowieka i integruje różne podejścia terapeutyczne dostosowując metody działania do specyfiki problemów klienta.
psycholog Magdalena Zyzik
mgr Magdalena Zyzik

Absolwentka Psychologii ze specjalnością Zdrowie i Rehabilitacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy. Swoje umiejętności szkoliła podczas praktyk w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy (oddział neurologii),w Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, w Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ) „Modrzew” w Bydgoszczy.

Posiada również kwalifikacje przygotowania pedagogicznego (UKW). Pracuje z pacjentami z oddziałów rehabilitacyjnych (neurologia, kardiologia, onkologia).
Marlena Wiśniewska

Absolwentka Szkoły Medycznej w Inowrocławiu, uzyskała kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego. Swoje umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej doskonaliła podczas praktyk zawodowych w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, w Świetlicy Terapeutycznej, w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz  w Przedszkolu Niepublicznym „ Stokrotka”.