Oferujemy pomoc logopedyczną w:

- komunikowaniu się po przebytych urazach czaszkowo-mózkowych i chorobach neurologicznych
(afazja, dyzartria, afonia),

- kształtowaniu i rozwoju mowy
(opóźniony rozwój mowy, zespoły wad wrodzonych, opóźnienia rozwojowe itp.)

- poprawnej wymowie (alalia),

- płynnym wypowiadaniu się (jąkanie),

- wypowiadaniu się z powodu wad artykułujących
(seplenieniem rotacyzmy, mowa bezdźwięczna, zaburzenia dykcji),

- nabywaniu i użytkowaniu języka u osób z zespołami genetycznymi i zaburzeniami ze spectrum autyzmu.