Kadra Centrum Rehabilitacji

Paweł Zieliński
technik fizjoterapii Paweł Zieliński


- McKenzie A,B (1997),

-Autoterapia dysfunkcji narządu ruchu z elementami terapii manualnej (2012),

-Neurac (2012)

- EKSO BIONICS TM CLINICAL TRAINING (2018).